Årsstämma

Aktieägarna i Malungs Elverk AB kallas härmed till årsstämma.

Plats: Digitalt
Tid: Måndagen den 17 maj 2021 kl. 10.30

Stämman behandlar ärenden som enligt bolagsordningen skall förekomma på årsstämman.

Anmälan till kundservice@malungselnat.se eller via telefon 0280-442 00
2021-04-26 Malungs Elverk AB, Jan Jespersen – styrelseordförande

Kallelse även i DT den 9 april 2021.