Årsstämma

Aktieägarna i Malungs Elverk AB kallas härmed till årsstämma.

Plats: Sankt Olof Hotell och Krog, möjlighet finns även att medverka digitalt.
Tid: Måndagen den 18 maj 2020 kl 10.30.

Stämman behandlar ärenden som enligt bolagsordningen skall förekomma på årsstämman.

Anmälan till kundservice@malungselnat.se eller via telefon 0280-442 00

2020-04-17 Malungs Elverk AB, Jan Jespersen – styrelseordförande